Klub má každoročně kolem 250 stálých aktivních členů. Za léta fungování zde vyrostla velká golfová rodina s opravdu přátelskou atmosférou, kam se všichni těší. O své členy pečujeme, zahrnujeme je pravidelnými akcemi i turnaji, aktualitami a pravidelně pro ně pořádáme také all inclusive zájezdy po dalších českých i zahraničních hřištích. 
Vážíme se vaší loajality i radosti ze hry a děláme maximum, abychom si udrželi vaši přízeň. 

Ceník

Přihláška

Reciprocity